הצהרת עוסק פטור

January 19, 2017

בשבוע האחרון מרבית העוסקים הפטורים כבכל שנה קבלו מכתב ממס ערך מוסף (מע"מ).

המכתב מבקש הצהרה על מחזור העסקאות בתקופה מ 1/1/17 עד 31/12/17. את ההצהרה יש להגיש עד ה – 31 בינואר בכל שנה.

*(על פי סעיף 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976 סעיף (31)3 )

 

ההצהרה נועדה לצורך רישום וסיווגך לעניין מע"מ.

תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור בתקופה האמורה הינו 98,707 ₪.

 

  1. במידה ומחזור העסקאות שלך עלה על תקרת המחזור, עליך למלא את הצהרת עוסק פטור ולמסרה אישית במשרד המע"מ אליו אתה שייך (מופיע בטופס).

  2. במידה ואין לך כל פעילות עליך לסמן בהצהרה את המשבצת בסמוך לספרה 2 ולשלוח לכתובת משרד המע"מ אליו אתה שייך (מופיע בטופס).

  3. במידה ואינך עונה על אחד מהסעיפים מעלה, ניתן לדווח על הצהרת עוסק פטור באתר האינטרנט של רשות המיסים בלינק הבא.

בכניסה ראשונית יש להירשם למערכת – תהליך שאורך דקות ספורות בלבד.

 

שאלות נפוצות:

ש. מה זה מחזור עסקאות שעלי לדווח?

ת. מחזור עסקאות שעליכם לדווח למע"מ, הוא סיכום של כל הקבלות שהוצאתם בגין כלל המכירות שביצעתם בתקופה מ -1/1/17 ועד 31/12/17.

ש. אין לי כלל הכנסות במהלך השנה, אני רוצה לסגור את התיק. מה עלי לעשות?

ת. תחילה עליך לדווח את הצהרת עוסק פטור בהתאם לסעיף 2 מעלה.

    עליך למלא ולשלוח לסניף מע"מ ומס הכנסה טפסים לסגירת התיק והפסקת   

    פעילות את הטפסים ניתן להשיג בלינקים הבאים

טופס 18 - סגירת תיק במע"מ

טופס 2550 - סגירת תיק במס הכנסה

רק לאחר קבלת אישור על סגירת התיק ממע"מ וממס הכנסה, תיקך נסגר.

ש. עברתי את תקרת העוסק פטור, מה עלי לעשות?

ת. עליך להתנהל בהתאם לסעיף 1 המופיע מעלה. כמו כן מע"מ יסווג את עסקיך כעוסק מורשה ועליך יהיה לשלם מע"מ עסקאות בגין הכנסותיך. בשלב זה אנו ממליצים להתייעץ עם רואה חשבון. 

 

אי הגשת הצהרת עוסק פטור במועד שנקבע על פי חוק 31.1.17 יגרור עיצומים וקנסות הימנעו ממצבים אלו.

 

לא יודעים מה לעשות?

 

צרו קשר

 

צפו בסרטון הדרכה על עוסק פטור

 

 

 

 

Please reload

חדשות ומאמרים מומלצים

החזר מס לשכירים

June 20, 2016

1/4
Please reload

פוסטים אחרונים