הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות כוללים: ניהול ספרי חשבונות, ניהול פנקסי הוצאות/הכנסות, ניהול פנקסי נכסים/התחייבויות, ניהול מלאי, ניהול רכוש קבוע, התאמות בנקים, כרטיסי אשראי, ספק, לקוח. הגשת דוחות חודשיים/דו חודשיים: מע"מ, מקדמות מס הכנסה, מקדמות ביטוח לאומי. הכנה והגשת דוחות אישיים: הצהרת הון, דין וחשבון. טיפול בהחזרי מס לשכירים. 

SOX / SOX404

שירותי המשרד בתחום של SOX/ ISOX/ Japanese SOX:

ביצוע תהליך SOX404 בשלמותו במגוון רחב של חברות הנסחרות בארה"ב ובישראל.
ביצוע תהליך ה- ISOX בשלמותו- הערכת סיכונים, תיעוד, טסטים והובלת הפרויקט תוך כדי סיוע מקסימלי לאיש הכספים הבכיר האחראי על הנושא.

ניהול פרויקטים כמנהלי SOX ומנהלי סיכונים מתוך החברה לתקופות קצובות.

Japanese SOX – ביצוע וניהול כל שלבי תהליך ה- Japanese SOX בחברות שנסחרות ביפן.

הערכות שווי

שירותי המשרד בתחום הערכות השווי לעסקים, חברות ואיזון משאבים בין בני זוג:
 הערכת שווי מטרתה היא מדידה על בסיס הערכות ואומדנים שקולים של שוויים של נכסים והתחייבויות. תוצאתה משמשות במיזוג ופירוק עסקים, חברות ושותפיות.  

פתיחת עסק

משרדנו מציעה את שירותיו עוד טרם פתיחת העסק ונעשה עבורכם את כל הנדרש על מנת להוביל את עסקכם להשגת מטרותיו ועמידה בחובות רשויות המס. רואה החשבון שלך הינו המייצג שלך בפני רשויות המס.

חשבות וניהול כספים

שירותי החשבות שאנו מספקים כוללים הכנה ועריכה של מאזן / דוח על המצב הכספי , דוח רווח והפסד, ניהול ספרים, עריכת דוחות כספיים לפי IFRS / US GAAP, בנייה וניהול של תזרים מזומנים, ניהול בקרה ותמחיר, בניית תקציבים ומעקב תקציבי, ניתוח דוחות כספיים של ארגונים לשם עמידה על חוסנם הפיננסי ועל התנהלותם הכספית, כתיבת תכניות עסקיות למגוון רחב של גופים בארץ ובחו"ל.

חוק האריזות

בחודש יולי 2011 נכנס לתוקפו חוק האריזות. עקרונות הסדרת הטיפול בפסולת אריזות, באים מתוך מטרה להשתמש בה כמשאב ולצמצם את השפעתה השלילית על הסביבה (עידוד שימוש חוזר ומניעת הטמנתה). משרדנו מעניק ליווי בכל שלבי תהליך השמת דרישות החוק הכוללת דוח שנתי מבוקר.

רוצים פרטים נוספים? צרו איתנו קשר
אנחנו כאן כדי לעזור. תוכלו ליצור איתנו קשר בטלפון, באימייל או דרך הרשתות החברתיות

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Bnei bark

Kishon 8, A 5120308 , Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

T +359 2 4915900

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

Social Networks

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment