ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית עוסקת באיתור, כימות, מניעה של מעשי הונאה וניתוח הכשלים והליקויים בבקרות שהביאו לביצוע המעילה. בעידן של גלובליזציה ומודרניזציה בארגונים רבים בארץ ובעולם, כל ארגון עלול להיות חשוף להונאות ומעילות ברמה הפנים והחוץ ארגונית. ענף הביקורת החקירתית משלב ידע חשבונאי עם ניסיון מתחום החקירות תוך כדי שמירה על דיסקרטיות מלאה.

ביקורת חקירתית מגלה משלבת ידע חשבונאי עם טכניקות חקירה רלוונטיות במטרה לחשוף הונאות, תרמיות ואי סדרים שיש להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ביקורת חקירתית מונעת פועלת להקטנת היקפן של הונאות בארגון, מתמקדת בעיקר בתחומים שבהם הסבירות לביצוע מעילה והנזק האפשרי הינם הגבוהים ביותר. הדבר נעשה על ידי שיפור מערך הבקרה וצמצום החשיפות השונות.

למשרד ניסיון רב בביצוע ביקורות חקירתיות בעלות השלכה כספית תוך שימוש באמצעים שונים כגון נתונים ממערכות ממוחשבות, הצלבות נתונים ממקורות וארגונים שונים, דיווחי עובדים וכו'.

שרותי המשרד בתחום של בקורת חקירתית מונעת ומגלה:

 • בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון.

 • עריכת סקר חשיפות להונאות במטרה לחשוף את המוקדים האפשריים להונאות ומעילות.

 • הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה בארגון.

 • כימות הנזקים ממעשי ההונאה על סמך ממצאי הביקורת החקירתית כסיוע בהליכים משפטיים ואחרים.

 • שירותי המשרד בתחום של ייעוץ וסיוע חקירתי לעורכי דין בהליכים משפטיים:

 • פירוקים, כינוס נכסים, הקפאת הליכים וחדלות פירעון.

 • איתור נכסים שהוברחו, נגנבו או הוצאו במרמה וסיוע בהשבתם.

 • סכסוכים עסקיים.

 • הכנת חוות דעת מומחה לבתי המשפט בנושאים שונים ומתן עדות כעד מומחה.

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Bnei bark

Kishon 8, A 5120308 , Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

T +359 2 4915900

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

Social Networks

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment