עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק. עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן נכון לשנת 2015 – 79,482 ש"ח. משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ, במקביל וכפועל יוצא, אין הוא רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו. "עוסק פטור" הנו מעמד לעניין מע"מ בלבד. התנהלותו של העוסק הפטור מול רשויות המס האחרות אינה שונה מכל עסק או פעילות אחרת, אולם מאחר שחלק מהחובות של ניהול ספרים ודיווחים לרשויות נגזרים מהיקף הפעילות של העסק, העוסק הפטור שמעצם הגדרתו פועל בהיקפים קטנים, יהיה חייב בדיווחים וניהול ספרים המאופיינים לעסקים קטנים. העוסק הפטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הוא חד-פעמי. העוסק הפטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, ויכול להוציא חשבונות עסקה ו/או קבלות בלבד. עוסק פטור מתאים בעיקר לעצמאי בתחילת הדרך, לשכיר שרוצה לעסוק בעבודה צדדית כעצמאי, לסטודנטים שנותנים שיעורים פרטיים וכו'. יחד עם האמור לעיל, יש לדעת, כי קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות, החייבים להירשם תחת הסיווג עוסק מורשה, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור-העסקאות השנתי שלהם. בעלי עיסוקים החייבים להרשם כעסק מסוג עוסק מורשה: רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות, עורכי דין. רשויות המס דורשות מעוסק פטור עמידה בהוראות ניהול ספרים, דיווח דין וחשבון ודיווח על מחזור העסקאות. לעתים עוסק פטור יידרש בהצהרת הון. דורון לוין עומד לרשותכם מתחילת הדרך! החל מרגע רצונכם להקים עוסק פטור, אנו מציעים לכם לחסוך תהליכים מול רשויות המס ולבצע זאת בעזרתנו השירותים המוצעים לעוסק פטור: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, רישום במוסד לביטוח לאומי, הנהלת חשבונות, הגשת דו"ח דין וחשבון, דיווח שנתי על מחזור העסקאות למע"מ ודיווח הצהרת הון.

#savings #personalfinances

חדשות ומאמרים מומלצים
פוסטים אחרונים
ארכיון
חפש על פי מילת מפתח
No tags yet.
עקוב אחרינו
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Bnei bark

Kishon 8, A 5120308 , Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

T +359 2 4915900

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

Social Networks

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment