תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

תקנות הגנת הפרטיות
 
בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף שתי חקיקות בתחום הגנת הפרטיות:

​א. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) החלות על כל ארגון בישראל.

ב. חקיקה של האיחוד האירופאי ,GDPR אשר עשויה גם היא לחייב ארגונים בישראל.

אי עמודה בחוקים ובתקנות עלולה לגרור קנסות ,אובדן שוב עקב דרישות לקוחות להצהרת תאימות לרגולציה 

כתנאי להתקשרות עסקית וכן קיים חשש מתביעות לרבות תביעות ייצוגיות .

 


תקנות הגנת הפרטיות, כפי שפורסמו, מפרטות את אופן יישומה של חובת אבטחת המידע המוטלת במסגרת חוק הגנת הפרטיות על כל גורם המנהל או

 

.מעבד מאגר של מידע אישי, קובעות מנגנונים ארגוניים ודרישות מהותיות שמטרתם הפיכת אבטחת המידע לחלק משגרת ניהול הארגון

החקיקה החדשה נועדה להגן על מידע המנהול במאגרי מידע שונים וע"י ארגונים וגופים שונים.

לכל אחד מהחוקים החדשים (ישראלי /אירופאי ) מיקוד נפרד ודרישות ספציפיות כאשר משותפת לשניהם הדרישה להגברת אבטחת המידע למניעת דליפה ושימוש לרעה .

חוק האריזות

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Bnei bark

Kishon 8, A 5120308 , Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

T +359 2 4915900

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

Social Networks

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment