ביקורת פנימית

ביקורת פנימית

ביקורת פנימית היא פונקציית הערכה אובייקטיבית ובלתי תלויה שבאה מתוך הארגון ונעשית עבור הארגון על מנת לסייע לו בשיפור תהליכי עבודה. ביקורת פנימית הינה כלי ניהולי המאפשר להנהלת הארגון לאתר ולתקן ליקויים בתחומים שונים, לשמור על כספו ורכושו של הארגון, לקדם את יעדי הארגון וזאת בצמידות לכללי האתיקה והחקיקה הרלוונטית.

תפקידו של מבקר הפנים לבחון בין היתר אופן קבלת החלטות בארגון, ניהול הנכסים וההתחייבויות בארגון, קיום הוראות חוקיות החלות על הארגון, שמירה על טוהר המידות וניהול תקין.

המשרד מספק שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים לכלל המגזרים במשק, לרבות חברות ציבוריות, פרטיות, ממשלתיות, משרדי ממשלה, חברות הזנק וחברות נדל"ן. המשרד מתמחה בעבודות ביקורת פנימית למגוון רחב של לקוחות מחו"ל (חברות ציבוריות ופרטיות).

שירותי המשרד בתחום הביקורת הפנימית:

  • ביקורת פנימית בחברות ציבוריות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות בתחומים של: מבנה ארגוני והפרדת תפקידים, תהליכי רכש, התקשרויות עם ספקים ויועצים, התחייבויות ופיקוח תקציבי, שכר ועוד.

  • כתיבת נהלים רלוונטיים ליישום יעיל של בקרה פנימית נאותה בארגון והדרכה בישומם.

  • שיפור אפקטיביות תהליכים בארגון

  • אכיפה מנהלית

  • ביקורת פנימית בנושאי שכר וכוח אדם, סיוע וייעוץ בהקמת מנגנוני בקרות שכר חדשים, ייעול הבקרות הקיימות והמלצות לשינויים מבניים לשם חיסכון בהוצאות שכר.

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Bnei bark

Kishon 8, A 5120308 , Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

T +359 2 4915900

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

Social Networks

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment