חומר עזר - הנהלת חשבונות

חומי עזר להנהלת חשבונות

הצהרת הון

הצהרת הון היא תמונת ראי מדויקת למצב ההון של הנישום (בעל התיק במס הכנסה) לנקודת זמן מסוימת; מטרתה היא לסייע לפקידי השומה לגלות הכנסות נוספות, שאינן מדווחות בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה. באמצעות הצהרת ההון מתקבלת תמונה כוללת על ההון הנקי של הנישום, וכיוצא מכך סבירות לרמת הכנסתו האמיתית.

הצהרת ההון היא אחד מכלי העזר החשובים שבידי פקיד השומה לקביעת סבירות רמת הכנסתו של הנישום. קביעת ההכנסה באמצעות הצהרת הון מבוססת בין השאר על העיקרון, שההון (רכוש) של הנישום - לרבות ההוצאות שלו - מקורו בהכנסות או תקבולים כלשהם, וחייבת להיות התאמה סבירה בין הנתונים. במקרה שההון של הנישום גדל, או שהיו לו הוצאות כלשהן מעבר להוצאות המחיה שלו, מבלי שניתן להסביר מהיכן נוצר הגידול בהון או כיצד מומנו ההוצאות - פקיד השומה ידרוש ממנו הסברים.

מהי החשיבות של הצהרת ההון הראשונה?

חשיבותה היא ביצירת בסיס הון ידוע לצורך השוואה עם הצהרת ההון הבאה, שאותה יידרש הנישום להגיש בעתיד לבוא. הדרישה להצהרת הון, שאותה נדרש הנישום להגיש לראשונה, מתקבלת בדרך-כלל לאחר מספר חודשים מיום פתיחת העסק, והיא ליום 31 בדצמבר של השנה ערב פתיחת העסק.

מהו המועד והתדירות להגשת הצהרת ההון?

המועד להגשת הצהרת הון הוא בדרך-כלל תוך 120 יום ממועד קבלתה, ואחת ל-4-5 שנים נשלחת דרישה להגשת הצהרת הון על-ידי רשויות המס.

דוח שנתי - 1301

לפי פקודת מ"ה, החל משנת 2008, חלה חובה על יחיד החייב בהגשת דו"ח, ויש לו הכנסה מעבודה, מעסק או ממשלח יד, להגיש את הדו"ח באופן מקוון.

לאחר מילוי הדו"ח כהלכה מתקבל חישוב המס המתבסס על הנתונים שהוזנו. הדו"ח משודר למחשב רשות המסים ונתוניו מתעדכנים במרשמים. נשלח פלט במבנה טופס הדו"ח השנתי שמודפס ב-2 עותקים. יש לחתום עליו ולהגישו לפקיד השומה בצירוף המסמכים והנספחים הנדרשים.

כל עוד לא הוגש הדו"ח החתום פיזית לפקיד השומה, ניתן לשוב אליו ולעדכנו ע"י מילוי ושידור כל הדו"ח מחדש. לאחר ההגשה הפיזית לפקיד השומה לא ניתן לעדכנו יותר דרך האינטרנט.

טבלאות עזר

צור קשר - רשות המיסים:

אלפון רשות המיסים באתרנו חולק על פי ערים בארץ לצורך קלות ופשטות החיפוש. האלפון עדכני וכולל מספרי טלפון, מספרי פקס וכתובות אימייל של בעלי התפקידים השונים ברשויות המס. 

 

חומר עזר

חומר עזר בעמוד זה נועד לשרת את הציבור, מתמחים (סטז'רים) בראיית חשבון, מנהלי חשבונות, חשבי שכר ורואי חשבון. אנו ננסה לעשות את מירב המהמאצים על מנת לייצר פלטפורמה עדכנית, מקצועית ונגישה עבורכם. 

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Bnei bark

Kishon 8, A 5120308 , Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

T +359 2 4915900

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

Social Networks

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment