עוסק פטור

November 29, 2015

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן נכון לשנת 2015 – 79,482 ש"ח. משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ, במקביל וכפועל יוצא, אין הוא רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו. "עוסק פטור" הנו מעמד לעניין מע"מ בלבד. 

התנהלותו של העוסק הפטור מול רשויות המס האחרות אינה שונה מכל עסק או פעילות אחרת, אולם מאחר שחלק מהחובות של ניהול ספרים ודיווחים לרשויות נגזרים מהיקף הפעילות של העסק, העוסק הפטור שמעצם הגדרתו פועל בהיקפים קטנים, יהיה חייב בדיווחים וניהול ספרים המאופיינים לעסקים קטנים. העוסק הפטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הוא חד-פעמי. העוסק הפטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, ויכול להוציא חשבונות עסקה ו/או קבלות בלבד. עוסק פטור מתאים בעיקר לעצמאי בתחילת הדרך, לשכיר שרוצה לעסוק בעבודה צדדית כעצמאי, לסטודנטים שנותנים שיעורים פרטיים וכו'. 

יחד עם האמור לעיל, יש לדעת, כי קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות, החייבים להירשם תחת הסיווג עוסק מורשה, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור-העסקאות השנתי שלהם. בעלי עיסוקים החייבים להרשם כעסק מסוג עוסק מורשה: רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות, עורכי דין. 

רשויות המס דורשות מעוסק פטור עמידה בהוראות ניהול ספרים, דיווח דין וחשבון ודיווח על מחזור העסקאות. לעתים עוסק פטור יידרש בהצהרת הון. 

דורון לוין עומד לרשותכם מתחילת הדרך! החל מרגע רצונכם להקים עוסק פטור, אנו מציעים לכם לחסוך תהליכים מול רשויות המס ולבצע זאת בעזרתנו השירותים המוצעים לעוסק פטור: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, רישום במוסד לביטוח לאומי, הנהלת חשבונות, הגשת דו"ח דין וחשבון, דיווח שנתי על מחזור העסקאות למע"מ ודיווח הצהרת הון.

 

 

 

 

 

Please reload

חדשות ומאמרים מומלצים

החזר מס לשכירים

June 20, 2016

1/4
Please reload

פוסטים אחרונים