חדשות ועידכונים

20/06/2016

בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מודעים לאפשרות לקבלת החזרי מס על תשלומי יתר ששילמו במהלך השנה. דורון לוין יחשבו עבורכם את זכאותכם להחזר מס ובמידת הצורך נמלא את הדו"ח להחזר מס ונגשו למס הכנסה.

29/11/2015

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן נכון לשנת 2015 – 79,482 ש"ח...

28/11/2015

עוסק מורשה חייב בגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו, ולאחר קיזוז מע"מ על תשומותיו הוא מעביר מס זה לאוצר.
ישנם בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה.
עוסק מורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (בהתאם לנדרש בחוק), על מחזור העסקאות שלו, ומע"מ עסקאות בגין מחזור זה. בנוסף הוא מדווח על המע"מ אשר קיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות שלו – מע"מ תש...

27/11/2015

חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) היא התאגדות של אדם או מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה עפ"י חוק אצל רשם החברות. כל אדם יכול להקים חברה במידה שהחברה אינה נוגדת את החוק.
חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת – במידה שהחברה נקלעת לקשיים כספיים ונאלצת להכריז על פשיטת רגל, רכושם הפרטי של הבעלים לא נפגע, אך במקרים מסוימים בית המשפט דורש הרמת מסך ומייחס את חובות החברה לבעל...

Please reload

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Ramat Gan

Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky Road, Ramat Gan 5252007, Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

T +359 2 4915900

Social Networks

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment